Nikah İşlemleri

Nikah İşlemleri

Başvuru Yeri:BATMAN BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU

Adres: Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı içinde

Tel: 0488 231 27 77

 

GEREKLİ OLAN BELGELER

1- Aile Hekimliğinden fotoğraflı sağlık raporu.

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Çiftlerin son medeni hali işlenmiş fotoğraflı nüfus cüzdanları, ( T.C Kimlik numarası olmayan ve yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmemektedir.)

3- Beş (5) adet renkli vesikalık fotoğraf, (Fotokopi fotoğraf kabul edilmemektedir. Verilecek fotoğrafların ön cepheden vesikalık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın çene ve yüzleri açık olmak şartı ile başörtülü fotoğrafları kabul edilir.                                                                                                                  4- Batman Evlendirme Memurluğu’na evlilik müracaatları hafta içi her gün 09:00-11:00 ile    13:00- 16.00  saatleri arasında kabul edilmektedir 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 134. maddesinde Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. Çiftlerin başvuru esnasında aynı yerde değiller ise    Ancak evlendirme yönetmenliğinin 17 mddesinde yer aldığı gibi, evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtasıyla da yürütülebilmektedir.  Bunun için mutlaka Noterden FOTOĞRAFLI ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlik bilgileri ile nüfus cüzdan fotokopilerinin yer alması, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi ve kiminle evleneceğinin yazılması şarttır.(Evlenecek kişiler müracaat için biri diğerine vekalet verebilir.) Vekalet ile evlenme yapılamaz. 

YABANCILAR İÇİN EVLENME EHLİYET BELGESİ
1-Doğum kayıt belgesi 2-Bekarlık belgesi 3- pasaport . Bunlar alındıktan sora  ( Yetkili makamlarca kişinin; adını, soyadını, anne- baba adı ile doğum tarihi ve doğum yerini medeni durumunu (evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını) gösterir şekilde düzenlenmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş belge

2- Belgeyi,hangi şehrimizdeki konsolosluk vermiş ise o şehrin valiliği belgedeki imza ve mührü doğruladıktan sonra ( Noter tasdikli tercüme yapılarak ) işleme alınır. 

3- Ülkesinde düzenlenen, düzenlenen ülkedeki Konsolosluğumuz tarafından imza ve mührü doğrulanan belgeler noter tasdikli tercümesi ile işleme alınır. 

4- Ülkesinde düzenlenen, o ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince tasdik edilmesinden ve Valilik ilgili bürosu imza ve mührü doğruladıktan sonra belge noterden yapılan Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır. 

5- Ülkesinden tasdik şerhi ( Apostill ) düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile işleme alınır. 

6- Ülkesinden getirdiği “Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi” ve “Uluslararası Doğum Belgesinin” ayrıca tasdikine gerek yoktur. 

7-Belgelerin Geçerlilik süresi 6 (altı )Ay’dır.                                                                                                                     8-Pasaport ve vize süresinin dolmamış olması gerekir.

BATMAN  EVLENDİRME MEMURLUĞU EVLENME BAŞVURUSU
On sekiz yaşını doldurmuş mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;

a) Onyedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne- baba izni, anne- baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile, 

b) Onaltı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir. 

c) Onbeş yaşında olanlar hiçbir şekilde evlenemez. 

Yaşlarının küçüklüğü veya başka nedenle evlenmeleri ana- baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır.Rıza belgeleri; noterden yapılabileceği gibi ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Ana- babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği taktirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

4-  4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 134 md. Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. Çiftlerin başvuru esnasında aynı yerde değiller ise    Ancak evlendirme yönetmenliğinin 17 md’sinde yer aldığı gibi evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtasıyla da yürütülebilmektedir. Bunun için özellikle vekaletname düzenlemesi ve bu vekalenamede  vekelet  veren ile vekil evleneceği kişinin kimliğine ilişkin bilgiler ile evlenme işlerinin yürütülmesi için açıkça belirtilmiş olması şarttır.                          

2626


Türkçe / Kurdî / English / عربي