RUHSAT İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Başkanlığa hitaben ruhsat dilekçesi.
2-İmar durumu ( son 1 yıl içinde alınmış).
3-Kadastro çapı ve harita örneği.
4-Aplikasyon krokisi (arsa ve yapının).
5-Son 1 ay içerisinde alınmış tapu belgesi veya tabu kaydı.
6-Tüm denetçi, şirket ortağı olan mimar, mühendis, şantiye şefi, kontrol ve yardımcı kontrol Elemanları için nüfus cüzdanları fotokopisi,  imza sirküsü (noter onaylı), ikametgâh belgeleri. Müteahhitler için nüfus cüzdanı fotokopisi (arkalı-önlü), imza sirküsü (noter onaylı), San. Tic. Odası kaydı, vergi levhası. Eğer şirketse ayrıca sicil gazetesi fotokopisi, Kooperatifler için ayrıca Karar defteri ve yetki belgesi.
7-Numarataj belgesi.
8-Emlak değeri yazısı.
9-HUS
10-Zemin ve temel etüdü (jeoteknik rapor).
11-Mimari proje (5 takım + dijital).
12-Statik proje (5 takım + dijital).
13-Mekanik ve sıhhi tesisat (5 takım + dijital)
14-Elektrik projesi (5 takım + dijital).
15-Asansör projesi (5 takım + dijital).
16-Yeni bölgede peyzaj projesi.
17-Proje kontrol formları. (Mimar, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi,
18-Elektrik Mühendisi, proje ve uygulama denetçisi imzalı).
19-Ruhsat harcı makbuzu.20-Yapı denetim hizmet makbuzu.
21-YİBF (yapı ile ilgili bilgi formu).
22-Şantiye şefi sicil durum belgesi.
23-Mimari proje müellifi sicil durum belgesi.
24-İnşaat proje müellifi sicil durum belgesi.
25-Mekanik proje müellifi sicil durum belgesi.
26-Elektrik proje müellifi sicil durum belgesi.
27-Jeoloji (jeofizik) proje müellifi sicil durum Belgesi.
28-İnşaat mühendisi btb.
29-Yapı denetim izin belgesi.
30-Denetçi izin belgesi.
31-Yapı denetim şti. personel bildirgesi, (asgari 4 proje ve uygulama denetçisi, 1 inşaat, uygulama denetçisi).
32-İnşaatta görevlendirilen teknik personel bildirgesi.
33-İş emniyet ve güvenlik tedbirleri tutanağı, (yapı sahibi, müteahhit, yapı denetim şti. imzası).
34-Sertifikalı işçi çalıştırma taahhütnamesi (müteahhitle yapı sahibi arasında).
35-Yapı denetim kuruluşu taahhütnamesi.
36-Kuruluş ortağı mimar, mühendis taahhütnamesi.
37-Denetçi mimar, mühendis taahhütnamesi.
38-Kontrol, yardımcı kontrol elemanlarına ait taahhütname.
39-Müteahhit taahhütnamesi (noter teydikli).
40-Yapım sözleşmesi (Müteahhitle arsa sahibi arasında).
41-Yapı denetim hizmet sözleşmesi (Yapı sahibi ile kuruluş yetkilisi arasında).
42-Şantiye şefi hizmet sözleşmesi (Müteahhitle şantiye şefi arasında noter onaylı). 

YAPI DENETİME TABİ OLMAYAN (200 M2 ALTI) YAPILAR
1-Ruhsat başvuru dilekçesi.
2-Tapu.
3-İmar durumu (Belediyeden alınacak).
4-Aplikasyon belgesi .
5-Mimari proje
6-Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.
7-Betonerme statik proje
8-İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.
9-Elektrik tesisatı projesi
10-Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.
11-Sıhhi tesisat projesi
12-Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.
13-Zemin etüd raporu.
14-Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.
15-Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek


  • Bu içerik 17739 defa okundu