Batman Valisi ve Belediye Başkan V. Hulusi ŞAHİN, Belediyenin 2022 mali yılı bütçesinin Belediye Meclisi’nde kabul edilmesi üzerine aşağıdaki açıklamaları yaparak, bütçe hakkında kısa bilgilendirme yaptı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan V. Hulusi ŞAHİN, “Batman Belediyesi’nin 2022 Mali yılı bütçesi Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında gündeme alınarak plan ve bütçe komisyonuna havale edilmiştir. Plan ve bütçe komisyonunun çalışmaları neticesinde son şekli verilen Batman Belediyesi’nin 2022 Mali Yılı bütçesi, komisyonun gerekçeli raporuyla karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi’ne gelmiş ve mecliste kabul edilmiştir.  

Bütçemiz yatırım bütçesidir. Bütçemizde; çalışana, emekliye, işçiye, işsize kısaca Batman’da yaşayan her bir vatandaşımıza hizmet üretecek kaynak ayrılmıştır. Bu kapsamda Belediye Meclisi tarafından kabul edilen 2022 Mali Yılı bütçesiyle toplam 950.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve 900.000.000 TL gelir öngörülmüştür. Gelir gider arasında oluşan 50.000.000 TL’lik farkın, borçlanmayla karşılanacağı öngörülerek bütçe denkliği sağlanmıştır.

Belediye gider bütçesinin belirlenmesinde personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumları’na verilen kurum katkısı, Mal ve Hizmet Alımları ile yapım işleri, sermaye ve görev giderleri başta olmak üzere her bir harcama kalemi ayrı ayrı planlanmıştır. Şehrimizin temel alt ve üst yapı ihtiyacı, hizmet binaları ile mevcut hizmet alanlarının bakım, onarım ve işletme giderleri, kent temizliği, şehir içi toplu ulaşım, yol, kaldırım, su, kanalizasyon, cenaze hizmetleri, kültüreletkinlikler ve sosyal çalışmalar ile transfer harcamaları göz önünde bulundurulmuştur. Maksadımız bütçeyle verilen ödenekleri en rasyonel şekilde kullanarak kısıtlı imkanlarla optimum hizmet üretmektir.

Belediyemizin gelir kaynaklarından olan 5779 Sayılı Kanun’a göre genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar, Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde en büyük finansman kaynağımızdır. Bunun yanında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile diğer mevzuat hükümlerince Belediye geliri olarak sayılan toplu taşıma ve su kullanım bedeli, her türlü vergi, resim, harç ve cezalar ile kira gelirleri bütçe gelirlerimiz arasındadır. Gelirlerimizin de etkin bir şekilde tahakkuk ettirilip, tahsil edilmesinde azami çaba sarf edilecektir. Bu şehrin gelirleri, bu şehre hizmet için harcanacaktır. Tek kuruş dahi israf edilmeyecektir.” dedi.

Vali ŞAHİN; 2022 Yılı içinde Stratejik Plan ve Performans Programı’na uygun olarak yürütülecek faaliyetlere izin veren belediye bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Encümen ve Plan Bütçe Komisyon Üyeleri, Mali Hizmetler personeline ayrı ayrı teşekkür ederek, bütçenin Batman’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

  • Bu içerik 2320 defa okundu