Başvuru Yeri: Evlendirme Dairesi

Adres: Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı

Tel: 04882312777

 

GEREKLİ OLAN BELGELER
1- Aile Hekimliğinden Evlenme sağlık raporu  (Fotoğraflı evlenme sağlık raporları ve kan tahlilleri.)

2-Verem Savaş Dispanserinden Evlenme Sağlık Raporu (Fotoğraflı sağlık raporları)

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Çiftlerin son medeni hali işlenmiş fotoğraflı nüfus cüzdanları, ( T.C Kimlik numarası olmayan ve yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmemektedir.)

4- Dört (4) adet renkli vesikalık fotoğraf, (Fotokopi fotoğraf kabul edilmemektedir. Verilecek fotoğrafların ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın çene ve yüzleri açık olmak şartı ile başörtülü fotoğrafları kabul edilir.


Yabancılar için: yetkili makamlarca kişinin; adını, soyadını, anne- baba adı ile doğum tarihi ve doğum yerini medeni durumunu (evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını) gösterir şekilde düzenlenmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş belge ile Nüfus Müdürlüğünden alınacak “Evlenme Ehliyet Belgesi”, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nde anne- baba adı, yok ise“ anne- baba adını gösterir geçerli bir belge aranır (Doğum Belgesi)

BATMAN  EVLENDİRME MEMURLUĞU EVLENME BAŞVURUSU
On sekiz yaşını doldurmuş mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca; 

a) Onyedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne- baba izni, anne- baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile, 

b) Onaltı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir. 

c) Onbeş yaşında olanlar hiçbir şekilde evlenemez. 

Yaşlarının küçüklüğü veya başka nedenle evlenmeleri ana- baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır.Rıza belgeleri; noterden yapılabileceği gibi ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Ana- babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği taktirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

 

MÜRACAAT;

Batman Evlendirme Memurluğu’na evlilik müracaatları hafta içi her gün 09.00 ile  16.00  saatleri arasında kabul edilmektedir. Birbirleri ile evlenecek kadın ve erkeğin evlendirme  memurluğuna  birlikte müracaat etmeleri gerekir. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için mutlaka FOTOĞRAFLI ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlik bilgileri ile nüfus cüzdan fotokopilerinin yer alması, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi ve kiminle evleneceğinin yazılması şarttır.(Evlenecek kişiler müracaat için biri diğerine vekalet verebilir.) Vekalet ile evlenme yapılamaz. 

1- Çiftlerin son medeni hali işlenmiş fotoğraflı nüfus cüzdanları, ( T.C Kimlik numarası olmayan ve yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmemektedir.)

2-Dört (4) adet renkli vesikalık fotoğraf, (Fotokopi fotoğraf kabul edilmemektedir)

3- Aile hekiminden veya bir sağlık kuruluşundan kan tahlili, ve akciğer filmi sonrası alınmış fotoğraflı evlenme sağlık raporları. Erkek için raporda hemoglobinopati taraması istenilmektedir.

Verilecek fotoğrafların ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın çene ve yüzleri açık olmak şartı ile başörtülü fotoğrafları kabul edilir. 

Yabancılar için yetkili makamlarca kişinin; adını, soyadını, anne- baba adı ile doğum tarihi ve doğum yerini medeni durumunu (evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını) gösterir şekilde düzenlenmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş belge ile Nüfus Müdürlüğünden alınacak “Evlenme Ehliyet Belgesi”, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nde anne- baba adı, yok ise“ anne- baba adını gösterir geçerli bir belge aranır (Doğum Belgesi)

 

Evlenme Ehliyet Belgeleri; 

1- Belgeyi,hangi şehrimizdeki konsolosluk vermiş ise o şehrin valiliği belgedeki imza ve mührü doğruladıktan sonra ( Noter tasdikli tercüme yapılarak ) işleme alınır. 

2- Ülkesinde düzenlenen, düzenlenen ülkedeki Konsolosluğumuz tarafından imza ve mührü doğrulanan belgeler noter tasdikli tercümesi ile işleme alınır. 

3- Ülkesinde düzenlenen, o ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince tasdik edilmesinden ve Valilik ilgili bürosu imza ve mührü doğruladıktan sonra belge noterden yapılan Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır. 

4- Ülkesinden tasdik şerhi ( Apostill ) düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile işleme alınır. 

5- Ülkesinden getirdiği “Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi” ve “Uluslararası Doğum Belgesinin” ayrıca tasdikine gerek yoktur. 

Pasaport ve vize süresinin dolmamış olması gerekir.

 

  • Bu içerik 11215 defa okundu