5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 17/05/2021 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Başkanı Makam Odasında Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır.
Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1: 
Batman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 2020-2021 yıllarında açılan kredilere istinaden belirlenmiş olan yüzdelik oranında hisseye tekabül eden katkı payı ödemesinin yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-2: Belediyemiz Başkanlığı 2020 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-3: Belediye Başkanlığımızca İller Bankası A.Ş.’den hibe talebinin de olduğu Bisiklet Yolu Yapım İşi’nde kullanılmak üzere kredi kullanılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-4: Belediye Başkanlığımızca İller Bankası A.Ş.’den hibe talebinin de olduğu Yeşil Yürüyüş Yolu Yapım İşi’nde kullanılmak üzere kredi kullanılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-5: Belediye Başkanlığımız ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 100.Yıl Müzik-Enstrüman Eğitim Projesi kapsamında işbirliği protokolü yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 
GÜNDEM-6: Belediye Başkanlığımızda görevli Sözleşmeli Eğitmen’in sözleşme ücretinin yeniden belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-7: Belediye Başkanlığımız tarafından 1955 Batman Belediye Spor Kulübüne nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-8: Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
1-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü kain 128 ada 53 nolu 23.91 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.
2-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü kain 128 ada 52 nolu 28.79 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.
3-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 406 ada 7 nolu 304.10 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.
4-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi kain 3474 ada 6 nolu 568.09 m2’lik hisseli parselden 260.04 m2’lik kısmın satın alınması talebi.
5-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 128 ada 54 nolu 1467.02 m2’lik hisseli parselden 116.22 m2’lik kısmın satın alınması talebi.
6-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Huzur Mahallesi 3490 ada 10 (Eski İluh 1286) nolu 144,42 m2’lik parselden 117 m2’lik alanın 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesi talebi.
GÜNDEM-9: Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
1-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 3020 nolu 6017.57 m2’lik hisseli parselden Belediye hissesi olan 1175.65 m2’lik kısmın satın alınması talebi.
2-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi kain 2844 ada 5 nolu parsel 3.350,04 m2’lik hisseli parselden Belediye hissesi olan 182.73 m2’lik kısmın satın alınması talebi.
GÜNDEM-10: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 216 ada 18 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1665 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-11: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 139 ada 12 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1661 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-12: İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyünde kain 1172 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-13: İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesi kain 3370 ada 5 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 280 ada 27 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-14: İlimiz, Merkez, Kardelen Mahallesi 1193 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-15: İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 336 ada 3 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1661 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-16: İlimiz, Merkez, Pazaryeri Mahallesi 3200 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-17: İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 3595 ada 5 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 280 ada 27 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-18: İlimiz, Merkez, Yeni Mahalle 421 ada 3 ve 4 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-19: İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 4 ada 5 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1665 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-20: İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi 3396 ada 5 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 280 ada 27 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-21: İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 3546 ada 1 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1665 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-22: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 464 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1634 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-23: İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 104 ada 6 nolu parsel ve İluh Köyünde kain 1665 ada 6 nolu parsel ve 325 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-24: İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi 3303 ada 15 nolu parsel ile İluh Köyü kain 1634 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-25: İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 171 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-26: İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 3583 ada 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller ile Yeşiltepe Mahallesi 4081 ada 2 nolu parsel (Eski İluh Köyü 591 ada 2 nolu parsel) nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-27: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-158 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesinde kain 3308 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-28: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-159 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 703 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-29: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-160 sayılı kararı ile komisyona havale edilen;  İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 496 ada 4 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1690 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-30: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-161 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tayyar Köyünde kain 1548 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-31: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-162 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 265 ada 12 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1690 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-32: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-163 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesinde kain 3302 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-33: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-164 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1289 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-34: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-165 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 325 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-35: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-166 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 221 ada 16 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-36: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-167 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 15029 ve 15030 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-37: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-168 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Ziyagökalp Mahallesinde kain 1546 ada 29 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-38: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-169 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesinde kain 3355 ada 1 nolu (Eski parsel no: İluh Köyü 13969) parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-39: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-170 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Sağlık Mahallesinde kain 377 ada 2 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1690 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-40: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-171 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1111 ada 12 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-41: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-172 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1111 ada 4, 5, 7, 8, 33 ve 34 nolu parseller ile İluh Köyü kain 1659 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-42: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-173 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 227 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-43: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-174 sayılı kararı ile komisyona havale edilen;  İlimiz, Merkez, Girbareşik Köyünde kain 1759 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-44: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-175 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 332 ada 4 nolu parsel ile iluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-45: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-176 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 351 ada 1 nolu parsel ile iluh Köyünde kain 668 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-46: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-178 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyünde kain 1222 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 557 ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-47: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-179 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1818 ada 5 ve 6 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 557 ada 8 ve 10 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-48: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-180 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 201 ada 3, 4 ve 5 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1634 ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-49: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-181 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 381 ve 382 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1634 ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-50: Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 4-181 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1605 ada 10, 11 ve 48 nolu parseller, 2842 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2843 ada 1 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 159 ada 1 nolu parsel ve Tilmerç Köyünde kain 1328, 1329 ve 1331 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-51: Belediye Meclisinin 07.04.2021 tarih ve 4-186 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Aydınlıkevler Mahallesi 2926 ada 10 ve 11 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-52: Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 4-191 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 464 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-53: Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 4-198 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Batman İli, Merkez İlçesinin Batı ve Güneyinde yaklaşık 1150 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planı ile Batman Merkezinin Kuzeyinde yaklaşık 380 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave Revizyon İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-54: Belediye Meclisinin 09.04.2021 tarih ve 4-209 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmis Köyünde kain 123 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

  • Bu içerik 1702 defa okundu