5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 07.08.2023 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.

Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:     Mülkiyeti Belediyemize ait, ilimiz genelinde belirlenecek lokasyonlarda Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının 10 Yıl (On) olarak kiraya verilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     İlimiz Havalimanı seferlerinde kullanılan Halk Otobüslerinin Diyarbakır Havalimanına sefer düzenlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesi 4053 Sokakta bulunan Bahçeşehir Taksi durağının kaldırılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından; Kentsel hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla hazırlanmış Belediye Sınırına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:     Batman İdare Mahkemesi kararına istinaden, İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü 729, 1655 ve 2995 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:     Batman İdare Mahkemesi kararına istinaden, İlimiz, Merkez, Belde Mahallesi 5208 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     İlimiz, Merkez, İluh Köyü, 30 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesi 3376 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     İlimiz, Merkez, Kardelen Mahallesi, 1194 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1163 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesi 4237 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi 3398 ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 5451 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  İlimiz, Merkez, Raman Mahallesi 495 ada 24 ve 25 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  İlimiz, Merkez, Körük Köyü 242 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  İlimiz, Merkez, İluh Köyü 15340 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi 5111 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi 5054 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü 1745 ada 1 nolu 46.433,31 m2 lik parselin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesinin (a) bendine göre satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 20 (Eski İluh 611) nolu 15.848,57 m2 lik parselin belediye hissesinden 158 m2 lik kısmı 03.08.2018 tarih ve 882197 başvuru nolu Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.

2-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Karşıyaka Mahallesi kain 696 ada 4 (Eski İluh 2847) nolu 8.633,75 m2 lik parselin belediye hissesinden 150 m2 lik kısmı 27.12.2018 tarih ve 866547 başvuru nolu Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.

3-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Karşıyaka Mahallesi kain 696 ada 4 (Eski İluh 2847) nolu 8.633,75 m2 lik parselin belediye hissesinden 127 m2 lik kısmı 27.12.2018 tarih ve 255465 başvuru nolu Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.

4-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4671 ada 2 (Eski İluh 2847) nolu 4.384,22 m2 lik parselin belediye hissesinden 121 m2 lik kısmı 29.06.2019 tarih ve 2560454 başvuru nolu Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.

5-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4671 ada 2 (Eski İluh 2847) nolu 4.384,22 m2 lik parselin belediye hissesinden 104 m2 lik kısmı 29.06.2019 tarih ve 3054415 başvuru nolu Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.

6-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, 19 Mayıs Mahallesi kain 1028 ada 9 (Eski İluh 75) nolu 19.023,08 m2 lik parselin belediye hissesinden 307 m2 lik kısmı 28.10.2018 tarih ve 1288309 başvuru nolu Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.

GÜNDEM-21:  Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-    İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi 3514 ada 15 nolu 549.99 m2 lik parselden belediye hissesine tekabül eden 375 m2 lik kısmın satın alınması talebi.

2-    İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi 3477 ada 14 nolu 141.77 m2 lik parselden belediye hissesine tekabül eden 35.94 m2 lik kısmın satın alınması talebi.

3-    İlimiz, Merkez, İluh Mahallesi 1074 ada 11 nolu 567.78 m2 lik parselden belediye hissesine tekabül eden 43.77 m2 lik kısmın satın alınması talebi.

4-    İlimiz, Merkez, Körük Mahallesi 323 ada 6 nolu 1000.00 m2 lik parselden belediye hissesine tekabül eden 6.00 m2 lik kısmın satın alınması talebi.

5-    İlimiz, Merkez, Kohikan Mahallesi 1731 ada 14 nolu 455.56 m2 lik parselden belediye hissesine tekabül eden 69.83 m2 lik kısmın satın alınması talebi.

6-    İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi 4630 ada 21 nolu 594.80 m2 lik parselden belediye hissesine tekabül eden 38.96 m2 lik kısmın satın alınması talebi.

7-    İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesi 4828 ada 8 nolu 2631.47 m2 lik parselden belediye hissesine tekabül eden 108.55 m2 lik kısmın satın alınması talebi.

8-    İlimiz, Merkez, Sağlık Mahallesi 2923 ada 139 nolu 268.55 m2 lik parselden belediye hissesine tekabül eden 26.54 m2 lik kısmın satın alınması talebi.

9-    İlimiz, Merkez, Sağlık Mahallesi 2923 ada 140 nolu 327.07 m2 lik parselden belediye hissesine tekabül eden 32.33 m2 lik kısmın satın alınması talebi.

10- İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi 3474 ada 4 nolu 874.34 m2 lik parselden belediye hissesine tekabül eden 399.16 m2 lik kısmın satın alınması talebi.

GÜNDEM-22:  Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarih ve 8-216 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmis (Akça) ve Bileyder (Binatlı) Köylerinde yaklaşık 432 ha alanda yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazım Revizyon İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-23:  Belediye Meclisinin 04.07.2023 tarih ve 8-217 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi 4536 ada 1 nolu parsel, 4536 ada 4 nolu parsel, 4542 ada 1 nolu parsel, 4541 ada 1 nolu parsel (Eski Ada Parseller; Tilmerç Mahallesi 62,2279,2280,2281,1830,1831,2824,2826 ve 268 ada 1 nolu parseller) ile İluh Köyü 458 ada 8 nolu parsele   ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-24:  Belediye Meclisinin 05.07.2023 tarih ve 8-222 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmerç Mahallesi 5513 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-25:  Belediye Meclisinin 05.07.2023 tarih ve 8-223 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 668 ada 11 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-26:  Belediye Meclisinin 05.07.2023 tarih ve 8-224 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmerç Mahallesi 5512 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-27:  Belediye Meclisinin 06.07.2023 tarih ve 8-229 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Körük Köyü 139 ada 2 nolu parsel ile 1229 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-28:  Belediye Meclisinin 06.07.2023 tarih ve 8-230 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Körük Köyü 139 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-29:  Belediye Meclisinin 06.07.2023 tarih ve 8-231 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 3596 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-30:  Belediye Meclisinin 06.07.2023 tarih ve 8-232 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü 4511 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-31:  Belediye Meclisinin 06.07.2023 tarih ve 8-233 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3732 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-32:  Belediye Meclisinin 05.07.2023 tarih ve 8-222 sayılı meclis kararı ile komsiyona havale edilen; Belediye Başkanlığımız 2023 yılı Bütçe Gelir Tarife Cetvellerinin güncellenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

  • Bu içerik 361 defa okundu