13/05/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

13.05.2023 5-166 Sayılı Meclis Karar Özeti:

İlimiz, Merkez, Havaalanı ve çevresini kaplayan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planına ilişkin alınan 04.04.2023 tarih ve 97 sayılı Belediye Meclis Kararına yapılan itirazlar Planlama İlkeleri, Şehircilik Esasları ve İmar mevzuatı kapsamında tekrar değerlendirilmiştir. Yapılan itirazların kısmen kabulü ve kısmen reddine karar verilmiş olup; M46A08D, M46A08D1C, M46A08D1D, M46A08D4A, M46A08D4B paftalarında yapılan değişikliklerin 1(bir) ay süreyle askıya çıkarılmasına ve imar plan kararlarında değişiklik yapılmayan alanlarda ise imar plan hükümlerinin kesinleşmesine oy birliğiyle karar verildi.

13.05.2023 5-167 Sayılı Meclis Karar Özeti: İlimiz, Merkez, Tayyar Köyü Bölgesinde yaklaşık 165 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave İmar Planına ilişkin alınan 05.04.2023 tarih ve 103 sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itirazlar Planlama İlkeleri, Şehircilik Esasları ve İmar mevzuatı kapsamında tekrar değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda ilave imar planının planlama ilke ve esaslarına, planların hazırlanması ile ilgili standartlara, gösterim tekniklerine ve tanımlara uygun olarak hazırlandığı gerekçesiyle yapılan itirazların reddine, imar planı ve imar plan hükümlerinin kesinleşmesine oy birliğiyle karar verildi.

  • Bu içerik 615 defa okundu