5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise sunulan konuları görüşmek üzere, 13.05.2023 tarihinde Saat 10:00’da Belediye Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağanüstü meclis toplantısı yapılacaktır.

Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:     Batman İli, Merkez İlçesi, Havaalanı ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planına ilişkin imar planına yapılan itirazların değerlendirildiği 04.04.2023 tarih ve 97 sayılı meclis kararı ile düzenleme yapılan alanların askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Batman İli, Merkez İlçesi, Tayyar Köyü bölgesinde yaklaşık 165 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave İmar Planına yapılan itirazların değerlendirildiği 05.04.2023 tarih ve 103 sayılı meclis kararı ile düzenleme yapılan alanların askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.     

 

  • Bu içerik 426 defa okundu