5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 03.04.2023 tarihinde Saat 14:15’te Belediye Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.

Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:     2022 Mali Yılı İdari Faaliyet Raporunun Belediye Meclisinde görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     2022 yılına ait Denetim Raporunun Belediye Meclisinde görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (BAŞTİ) bulunan bay bayan tuvaletlerin kira ücretlerinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.   

1-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük köyü kain 405 ada 10 nolu 870.60 m2 lik hisseli parselden 45.14 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

2-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Kohikan Köyü kain 1513 ada 15 nolu 438.47 m2 lik hisseli parselden 92.43 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

GÜNDEM-5:     Belediye Meclisinin 06.03.2023 tarih ve 3-60 sayılı kararı ile Eğitim Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kadro iptal ihdas cetvelinin değerlendirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:     Batman Belediyesi ile Batman Üniversitesi arasında yapılan İş birliği Protokolüne ek madde eklenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Beşevler Mahallesi ile Çay Mahallesinin sınırlanırın yeniden belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Havalanı ve çevresini kaplayan alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planına ilişkin alınan 09.12.2022 tarih ve 348 sayılı Belediye Meclis Kararına yapılan itirazların gündeme alınmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3732 ada 1 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmis Köyü 2673 ada 2 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi 4008 ada 7 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesi 3341 ada 7 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Körük Köyü 4142 ada 1 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, yaklaşık 165 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave İmar Planına ilişkin alınan 06.01.2023 tarih ve 28/29 sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itirazların gündeme alınmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Körük Mahallesinin Kuzeydoğusunda yaklaşık 27 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave İmar Planına ilişkin alınan 06.01.2023 tarih ve 26/27 sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itirazların gündeme alınmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlmizi, Merkez, Şirinevler Mahallesi 1972 ada 16 ve 17 nolu parsellerde İmar Plan Değişikliğine ilişkin alınan 05.01.2023 tarih ve 22 sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itirazların gündeme alınmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen,  İlimiz, Merkez, Pazaryeri Mahallesi 3200 ada 1 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmerç Mahallesi 5447 ada 3 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Girbareşik Köyü 1281 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi 4033 ada 1 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-21:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi 2961 ada 7 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-22:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi 4639 ada 1,2 no.lu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-23:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesi 3370 ada 5 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-24:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1302 ada 1 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-25:  Belediye Meclisinin Mart ayında gerçekleştirilen toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 4111 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 no.lu parseller ile 4119 ada 1,2,3,4 ve 5 no.lu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

  • Bu içerik 829 defa okundu