5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 06.02.2023 tarihinde Saat 14:45’te Belediye Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.

 Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:      İşletme İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletilen Kent Reklam Mecralarının 2023 yılı fiyat tarifesinin güncellenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Amatör Spor Kulüplerine  2023 yılı için sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan otoparkların belediye personeli, şehit ve gazi yakınları, kolluk kuvvetleri, engelliler ve muhtarlar tarafından ücretsiz kullanılabilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 1-06 sayılı kararı ile Emlak Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük mahallesi 3894 ada 2 nolu 5.050,97 m2 lik hisseli parselden 3.065,76 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

2-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Ziyagökalp mahallesi 1546 ada 168 nolu 550.39 m2'lik hisseli parselden 20.72 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

3-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh köyünde kain 535 ada 1 (Eski 726) nolu 265 m2'lik parselin 21/08/1987 tarih ve 560 yevmiye no ile 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine 06.03.2019 tarih ve 3-134 sayılı belediye meclis kararıyla verilmesi için karar alınmıştır. Ancak; geçen sürede vatandaşın başvurmaması üzerine devir yapılamamıştır. Söz konusu taşınmaz Batman kadastro müdürlüğünün 22/a yenilemesi sonucu taşınmaz bilgileri ve  Mülkiyeti Belediyemize ait hisse 265 m2 iken 265.41 m2 olarak değiştiğinden, Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh mahallesi 3460 ada 1 nolu 265.41 m2'lik parselin 21/08/1987 tarih ve 560 yevmiye no ile 2981 sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesi talebi. 

GÜNDEM-5:     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-    İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 3548 ada 19 nolu 385,25 m2 lik parselden belediye hissesi olan 12,36 m2'lik kısmın satın alınması talebi.

2-    İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi 3514 ada 4 nolu 543,42 m2 lik parselden belediye hissesi olan 153,12 m2'lik kısmın satın alınması talebi.  

3-     İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 292 ada 1 nolu 1.407,00 m2 lik parselden belediye hissesi olan 82.00 m2'lik kısmın satın alınması talebi.  

4-    İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 3577 ada 5 nolu 1.750,09 m2 lik parselden belediye hissesi olan 788,04 m2'lik kısmın satın alınması talebi. 

5-    İlimiz, Merkez, Gap Mahallesinde kain 3999 ada 17 nolu 934.21 m2 lik parselden belediye hissesi olan 68.94 m2'lik kısmın satın alınması talebi.

6-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Kısmet Mahallesi kain 3040 ada 55 ( eski Kısmet 1149) nolu  1971,20 m2 lik parselden 150  m2’lik alanın  18.08.1993 tarih 1784 yevmiye no ile 2981 Sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesi talebi. 

GÜNDEM-6:     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsa satışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

 1-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu)  nolu 23236.40 m2'lik parselin belediye hissesinden 230 m2'lik kısmın 16.08.2018 tarih ve 1157154 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi. 

2-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu)  nolu 23236.40 m2'lik parselin belediye hissesinden 161 m2'lik kısmın 06.01.2019 tarih ve 4864066 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.

3-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu)  nolu 23236.40 m2'lik parselin belediye hissesinden 76 m2'lik kısmın 19.09.2018 tarih ve 1212656 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.

4-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu)  nolu 23236.40 m2'lik parselin belediye hissesinden 258 m2'lik kısmın 04.05.2019 tarih ve 4458863 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.

5-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu)  nolu 23236.40 m2'lik parselin belediye hissesinden 173 m2'lik ve İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 2 (Eski İluh 2849 nolu)  nolu 19385.11 m2'lik parselin belediye hissesinden 173 m2'lik kısmın 25.12.2018 tarih ve 1212771 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.

6-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu)  nolu 23236.40 m2'lik parselin belediye hissesinden 195 m2'lik kısmın 08.01.2019 tarih ve 3068611 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi. 

7-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu)  nolu 23236.40 m2'lik parselin belediye hissesinden 441 m2'lik kısmın 25.12.2018 tarih ve 4483258 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.     

 8-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu)  nolu 23236.40 m2'lik parselin belediye hissesinden 184 m2'lik kısmın 04.10.2018 tarih ve 1852603 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.

9-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu)  nolu 23236.40 m2'lik parselin belediye hissesinden 450 m2'lik kısmın 29.06.2019 tarih ve 3841098 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi. 

10-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu)  nolu 23236.40 m2'lik parselin belediye hissesinden 68 m2'lik kısmın 22.11.2018 tarih ve 3916537 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi. 

11-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu)  nolu 23236.40 m2'lik parselin belediye hissesinden 63 m2'lik kısmın 03.01.2019 tarih ve 1233277 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.          

12-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 2 (Eski İluh 2849 nolu)  nolu 19385.11 m2'lik parselin belediye hissesinden 78 m2'lik kısmı ve İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesi kain 4672 ada 21 (Eski İluh 610 nolu)  nolu 23236.40 m2'lik parselin belediye hissesinden 95 m2'lik kısmı  12.12.2018 tarih ve 1692244 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.

13-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesi kain 33 ada 88 nolu 2066.76 m2'lik parselin belediye hissesinden 25 m2'lik kısmın 27.01.2023 tarih ve 6225677 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi. 

14-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesi kain 33 ada 88 nolu 2066.76 m2'lik parselin belediye hissesinden 21 m2'lik kısmın 25.12.2018 tarih ve 4429912 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.

15-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesi kain 33 ada 88 nolu 2066.76 m2'lik parselin belediye hissesinden 21 m2'lik kısmın 25.12.2018 tarih ve 4429490 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi. 
16-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Meydan Mahallesi kain 33 ada 88 nolu 2066.76 m2'lik parselin belediye hissesinden 27 m2'lik kısmın 27.04.2021 tarih ve 5968719 Başvuru nolu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması talebi.

GÜNDEM-7:     İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi 3732 ada 1 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     İlimiz, Merkez, Tilmis Köyü 2673 ada 2 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi 4008 ada 7 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 1-08 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Pazaryeri Mahallesi 3200 ada 1 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 1-08 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, İlimiz, Merkez, Tilmerç Mahallesi 5447 ada 3 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 1-09 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, İlimiz, Merkez, Girbareşik Köyü 1281 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 1-10 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi 4033 ada 1 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 1-11 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi 2961 ada 7 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 1-12 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi 4639 ada 1,2 no.lu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  Belediye Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 1-13 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesi 3370 ada 5 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  Belediye Meclisinin 05.01.2023 tarih ve 1-17 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1302 ada 1 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  Belediye Meclisinin 06.01.2023 tarih ve 1-31 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 4111 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 no.lu parseller ile 4119 ada 1,2,3,4 ve 5 no.lu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

 

  • Bu içerik 1012 defa okundu