5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 02.01.2023 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.

 Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

 

GÜNDEM-1:     Belediyemiz Başkanlığı çeşitli birimlerinde 2022 mali yılında sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerin, 2023 mali yılında sözleşmelerinin yenilenmesi ve sözleşme ücretlerinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     İller Bankası, kamu ve yurt içi bankalardan kredi kullanılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     2023 Mali Yılında çalıştırılması düşünülen geçici işçi vizesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     Belediyemiz Başkanlığı Denetim Komisyonuna üye seçilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:     1955 Belediye Spor Kulübüne çeşitli sportif faaliyetlerinden dolayı nakdi yardım yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:     İlimiz, Merkez, Pazaryeri Mahallesi 3200 ada 1 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     İlimiz, Merkez, Tilmerç Mahallesi 5447 ada 3 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     İlimiz, Merkez, Girbareşik Köyü 1281 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi 4033 ada 1 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi 2961 ada 7 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi 4639 ada 1,2 no.lu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesi 3370 ada 5 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarih ve 12-332 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Körük Köyü 293 ada 1 no.lu parselin Uygulama İmar Planında Özel Spor Alanı olarak planlı taşınmazla ilgili anılan planda değişiklik yapılarak Konut+Ticaret alanına dönüştürülmesi istemiyle yapılan başvuruya istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yazılan 31.05.2021 tarih ve E-38620013-115.01.99-18691 sayılı idari işlemin iptal kararına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 12-333 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1302 ada 1 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 12-334 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Körük Köyü 3852 ada 2 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 12-335 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi 4642 ada 13 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 12-336 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Körük Köyü 3927 ada 1 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 12-337 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Körük Köyü 384 ada 8 no.lu parselin güneyinde 1 adet trafo alanı ile Şafak Mahallesi 3378 ada 1 No.lu parsel üzerinde bulunan 1 adet trafo alanına ilişkin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 12-338 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Şirinevler Mahallesi 1972 ada 16 ve 17 no.lu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 12-339 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Pazaryeri Mahallesi 3202 ada 4 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-21:  Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 12-340 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi 403 ada 8 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-22:  Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 12-355 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesi 4839 ada 8 no.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-23:  Belediye Meclisinin 07.12.2022 tarih ve 12-355 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Körük Mahallesinin Kuzeydoğusunda yaklaşık 27 hk'lık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-24:  Belediye Meclisinin 04.11.2022 tarih ve 11-322 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez İlçesi yaklaşık 165 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-25:  Belediye Meclisinin 04.11.2022 tarih ve 11-321 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 1877 ada 40 ve 43 no.lu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-26:  Belediye Meclisinin 04.11.2022 tarih ve 11-321 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 4111 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 no.lu parseller ile 4119 ada 1,2,3,4 ve 5 no.lu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

  • Bu içerik 1047 defa okundu