5393 Sayılı Belediye Kanununun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise
sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 05.12.2022 tarihinde Saat 14:00’te Belediye
Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.

        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1: Belediye Meclisinin 04.11.2022 tarih ve 11-324 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamına giren Bütçe Gelir Tarifeleri ve belediyenin taşınmaz kiralama gelirleri tarifesinin güncellenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2: Belediye Başkanlığımız Kadro İptal İhdas Cetveline ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3: Belediye Başkanlığımıza bağlı Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediye Arsa Üretim , Konut Yapım , Kiralama ve Satış Yönetmeliği usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4: Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin taleplerin görüşülmesi.   

1- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi kain 3514 ada 14 No.lu 606.92 m 2  lik hisseli parselden 76.99 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.
2- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 364 ada 3 No.lu 734 m 2  lik hisseli parselden 15 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.
3- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Seyitler Mahallesi kain 5249 ada 14 No.lu 791.07 m 2  lik hisseli parselden 59.53 m 2 'lik  hissenin satın alınması talebi.
4- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 141 ada 10 No.lu 586.35 m2 lik hisseli parselden 36.35 m 2 'lik  hissenin satın alınması talebi.
5- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi kain 4642 ada 13 No.lu 1080.43 m 2  lik hisseli parselden 112.97 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.
6- Belediye Meclisinin 08.08.2018 tarih ve 9-313 sayılı kararı ile Mülkiyeti Belediye
Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 501 ada 8 No.lu 643.46 m 2 'lik hisseli parselden belediye hissesi olan 73.05 m 2 'nin satışı için karar alınmıştır. Ancak
geçen sürede vatandaşın başvurmaması üzerine satışı yapılamamıştır. Söz konusu parsel yenileme sonucu İluh 3418 ada 8 No.lu parsele dönüşmüştür. Bu nedenle İlimiz,
Merkez, İluh 3418 ada 8 No.lu 643.46 m 2 'lik  parselden belediye hissesi olan 73.05 m 2 'nin satışının yapılması talebi.

GÜNDEM-5: Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait aşağıdaki arsanın satışının yapılmasına ilişkin taleplerin görüşülmesi.

1- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Karşıyaka
Mahallesi kain 2855  No.lu 6480 m 2 'lik parselin belediye hissesinden 260 m 2 'lik kısmın
09.10.1987 tarih ve 1611 Başvuru No.lu yapı kayıt belgesine istinaden satın alınması
talebi.

GÜNDEM-6: İlimiz, Merkez, Körük Köyü 293 ada 1 No.lu parselin Uygulama İmar Planında Özel Spor Alanı olarak planlı taşınmazla ilgili anılan planda değişiklik yapılarak Konut+Ticaret alanına dönüştürülmesi istemiyle yapılan başvuruya istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yazılan 31.05.2021 tarih ve E-38620013-115.01.99-18691 sayılı idari işlemin iptal kararına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-7: İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1302 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-8: İlimiz, Merkez, Körük Köyü 3852 ada 2 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-9: İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi 4642 ada 13 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-10: İlimiz, Merkez, Körük Köyü 3927 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-11: İlimiz, Merkez, Körük Köyü 384 ada 8 No.lu parselin güneyinde 1 adet trafo alanı ile Şafak Mahallesi 3378 ada 1 No.lu parsel üzerinde bulunan 1 adet trafo alanına ilişkin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-12: İlimiz, Merkez, Şirinevler Mahallesi 1972 ada 16 ve 17 No.lu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-13: İlimiz, Merkez, Pazaryeri Mahallesi 3202 ada 4 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-14: İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi 403 ada 8 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi

GÜNDEM-15: Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 11-300 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 1587 ada 7 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-16: Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 11-298 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi 4001 ada 18 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-17: Belediye Meclisinin 04.11.2022 tarih ve 11-317 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Körük Mahallesi 156 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-18: Belediye Meclisinin 02.11.2022 tarih ve 11-299 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 135 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-19: Belediye Meclisinin 04.11.2022 tarih ve 11-322 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez İlçesi yaklaşık 50 hektarlık alanda İmar Planına esas Jeolojik, Jeoteknik Etüt ile yaklaşık 165 Hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20: Belediye Meclisinin 04.11.2022 tarih ve 11-320 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, 1150 hektarlık alanda İlave Revizyon İmar Planı kapsamında TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Petrol Boru Hatlarının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-21: Belediye Meclisinin 04.11.2022 tarih ve 11-321 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 1877 ada 40 ve 43 No.lu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-22: Belediye Meclisinin 03.11.2022 tarih ve 11-310 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Havaalanı ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı hazırlanması hizmet alımı işine ilişkin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-23: Belediye Meclisinin 04.11.2022 tarih ve 11-312 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesi 3346 ada 8 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-24: Belediye Meclisinin 04.11.2022 tarih ve 11-321 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 4111 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 No.lu parseller ile 4119 ada 1,2,3,4 ve 5 No.lu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

  • Bu içerik 1093 defa okundu