5393 Sayılı Belediye Kanununun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise
sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 01.08.2022 tarihinde Saat 14:00’te Belediye
Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır.
        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.
GÜNDEM-1: Belediyemiz Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğünde 2022 mali yılında
sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin (mahkeme kararı ile) sözleşme ücretinin
belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-2: Belediyemiz sınırlarına sonradan katılan konut ve ticari yapılardan bir kereye
mahsus hizmet katılım bedeli alınmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-3: Belediyemize ait Batman Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (BAŞTİ)
bulunan toplam 42 işyerinin kiraya verilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-4: Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih ve 7-203 sayılı kararı ile komisyona
havale edilen, Belediye Gelir Tarife Cetvellerinin güncellenmesine ilişkin önerinin
görüşülmesi.
GÜNDEM-5: Belediye Meclisinin 08.07.2022 tarih ve 7-207 sayılı kararı ile komisyona
havale edilen, Belediye Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek (657 kapsamında) Maktu
Mesailerin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-6: Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih ve 7-204 sayılı kararı ile komisyona
havale edilen, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermekte olan
Kreş ücretinin belirlenmesine ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-7: 1955 Belediye Spor Kulübüne çeşitli sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere
nakdi yardım yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-8: Batman Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım
yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-9: Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının
yapılmasına ilişkin taleplerin görüşülmesi.
1-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Gırbareşik Mahallesi 135 ada 2 No.lu 500.00
m2'lik parselin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif
usulü ile satışının yapılması.
        2-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Bahçelievler Mahallesi 2846 ada 2 No.lu 1603.50
m2'lik parselin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif
usulü ile satışının yapılması.
        3-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İrmi Mahallesi 4946 ada 8 No.lu 675.00 m2'lik
parselin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü
ile satışının yapılması.
        4-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Körük Mahallesi 408 ada 6 No.lu 714.00 m2'lik
parselin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü
ile satışının yapılması.
        5-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Körük Mahallesi 290 ada 3 No.lu 702.00 m2'lik
parselin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü
ile satışının yapılması.
        6-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Körük Mahallesi 3906 ada 2 No.lu 705.66 m2'lik
parselin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü
ile satışının yapılması. 
        7-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait 19 Mayıs Mahallesi 3389 ada 1 No.lu 3081.03
m2'lik parselin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif
usulü ile satışının yapılması.
        8-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Çamlıtepe Mahallesi 4788 ada 6 No.lu 784.06
m2'lik parselin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif
usulü ile satışının yapılması.
        9-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Yeşiltepe Mahallesi 4082 ada 2 No.lu 430.00
m2'lik parselin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif
usulü ile satışının yapılması.

        10-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Yeşiltepe Mahallesi 4082 ada 3 No.lu 430.00

m2'lik parselin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif
usulü ile satışının yapılması.
        11-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Gültepe Mahallesi 3624 ada 2 No.lu 3112.57
m2'lik parselin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif
usulü ile satışının yapılması.
GÜNDEM -10: Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının
yapılmasına ilişkin taleplerin görüşülmesi.
1- İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi 4629 ada 20 nolu 340.90 m2 lik parselden belediye
hissesi olan 20,77 m2'lik kısmın satın alınması talebi.
2- İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi 4629 ada 22 nolu 381.65 m2 lik parselden belediye
hissesi olan 4,42 m2'lik kısmın satın alınması talebi.
3- İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi 5107 ada 11 nolu 463,30 m2'lik parselden belediye
hissesi olan 28,81 m2'sinin satın alınma talebi.
GÜNDEM-11: İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mah. 3409 ada 49 No.lu parselin ekteki plan
örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-12: İlimiz, Merkez, Körük Köyü 4426 ada 2 ve 3 No.lu parsellerin ekteki plan
örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-13: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 5447 ada 3 No.lu parsellerin ekteki plan
örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-14: Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarih ve 7-192 sayılı kararı ile komisyona
havale edilen, İlimiz, Merkez, Körük Köyü 4142 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde
sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-15: Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarih ve 7-193 sayılı kararı ile komisyona
havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 5416 ada 10 No.lu parselin ekteki plan
örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-16: Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarih ve 7-194 sayılı kararı ile komisyona
havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 5459 ada 5 No.lu parselin ekteki plan örneğinde
sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-17: Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarih ve 7-195 sayılı kararı ile komisyona
havale edilen, İlimiz, Merkez, Kohikan Köyü 2173 ada 17 ve 18 No.lu parsellerin ekteki plan
örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-18: Belediye Meclisinin 08.07.2022 tarih ve 7-208 sayılı kararı ile komisyona
havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 5345 ada 2 No.lu parselin ekteki plan örneğinde
sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-19: Belediye Meclisinin 08.07.2022 tarih ve 7-208 sayılı kararı ile komisyona
havale edilen, İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü 3043 ada 2 No.lu parsel ile 17 No.lu parselin
ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-20: Belediye Meclisinin 06.07.2022 tarih ve 7-198 sayılı kararı ile komisyona
havale edilen, İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1223 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde
sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-21: Belediye Meclisinin 06.07.2022 tarih ve 7-199 sayılı kararı ile komisyona
havale edilen, İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1220 ada 2 No.lu parselin ekteki plan örneğinde
sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.
GÜNDEM-22: Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarih ve 7-202 sayılı kararı ile komisyona
havale edilen; İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 4963 ada 7 No.lu parselin ekteki plan
örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

  • Bu içerik 1382 defa okundu