5393 Sayılı Belediye Kanununun 20, 21, 31, 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 06.06.2022 tarihinde Saat 14:30’da Belediye Toplantı Salonunda memur encümen üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapılacaktır. 

        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim. 

GÜNDEM-1:     Bisiklet Yolu Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den ek kredi kullanılması ve bu husustaki iş ve işlemler için yetkilendirme yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Ücretsiz izin süresi biten Sözleşmeli Çevre Mühendisine ödenecek sözleşme ücretinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     1955 Batman Belediye Spor Kulübü Kadın Futbol  ile Yıldız Hentbol takımlarına nakdi yardım yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin taleplerin görüşülmesi.

1-                Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İrmi mahallesi 4903 ada 2 No.lu 930.29 m2 lik hisseli parselden 188.06 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

2-                Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesinde kain 876 ada 21 No.lu 79.28 m2 lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.

3-                Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, iluh mahallesi 3437 ada 2 No.lu 102.94 m2 lik hisseli parselden 53.97 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

4-                Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Gap mahallesi 3999 ada 14 No.lu 1.577,77 m2 lik hisseli parselden 91,26 m2'lik  hissenin satın alınması talebi  

5-                Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Huzur mahallesi 3481 ada 9 No.lu 95.47 m2 lik hisseli parselden 45.22 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.

 

GÜNDEM-5:     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesinde kain 4672 ada 22 No.lu (Eski İluh 606 No.lu)  35.000,00 m2'lik parselin belediye hissesinden 211 m2'lik kısmın satışının yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:     İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi 3297 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi 3297 ada 10 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1223 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1220 ada 2 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  İlimiz, Merkez, Tilmis Köyü 2670 ada 1 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerinde toplam 60 adet trafo alanlarının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi

GÜNDEM-12:  Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 5-147 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1587 ada 3 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 5-148 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesinde kain 3500 ada 3 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 5-149 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, 19 Mayıs Mahallesinde kain 1028 ada 11, 12, 13, 14 ve 1798 ada 2 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 5-150 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 4963 ada 7 No.lu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  Belediye Meclisinin 13.05.2022 tarih ve 5-160 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 1545/2-3, 2997/1, 2998/1, 2991/1-2, 3000/1-2, 3001/1-2, 3002/1-2, 3003/1-2-3 No.lu parseller ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ve 1-1000 Ölçekli Revizyon İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin talebin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  Belediye Meclisinin 13.05.2022 tarih ve 5-161 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Batman İli, Merkez İlçesinin Batı ve Güneyinde yaklaşık 1150 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planı ile Batman Merkezinin Kuzeyinde yaklaşık 380 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave Revizyon İmar Planına ilişkin 08.04.2022 tarih ve 4-128 sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

  • Bu içerik 1508 defa okundu