5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 02/11/2020 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Başkanı Makam Odasında Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır. Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.
GÜNDEM-1:     Belediyemiz Başkanlığı Kadro İptal-İhdas Cetveline ilişkin önerinin görüşülmesi. 
GÜNDEM-2:     Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan gayrimenkullerin kira artışı yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-3:     Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçesi T Cetveli Yatırım Programına 1 adet İtfaiye Aracı, 2 adet İtfaiye Arazözü, 1 adet Yol Yıkama aracı, 3 adet Çöp Toplama Kamyonu ile 4 adet Süpürme Aracı alımı için İller Bankası A.Ş.’den borçlanmak üzere 8.500.000,00 TL (SekizMilyonBeşyüzbinTürkLirası) kredi kullanılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-4:     İlimiz, Merkez, Çiniri (Yolveren) Köyü 131 ada 3 nolu 68.582,05 m2’lik parselin 20.000,00 m2’lik kısmı üzerinde irtifak hakkına uygun tesislerin yapılması amacıyla 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi. 
GÜNDEM-5:     Belediyemiz Başkanlığı 2021 Yılı Performans Programına ilişkin önerinin görüşülmesi. 
GÜNDEM-6:     İlimizde kentsel hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi bağlamında hazırlanan Belediye Sınırına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-7:     Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
1-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 15345 nolu 685.00 m2’lik parselden 342.81 m2’sinin Yapı Kayıt Belgesine istinaden hak sahibine verilmesine ilişkin öneri.
2-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 15345 nolu 685.00 m2’lik parselden 342.19 m2’sinin Yapı Kayıt Belgesine istinaden hak sahibine verilmesine ilişkin öneri.
3-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 606 nolu 35.000 m2’lik parselden 400.00 m2’sinin Yapı Kayıt Belgesine istinaden hak sahibine verilmesine ilişkin öneri.
4-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 606 nolu 35.000 m2’lik parselden 306.00 m2’sinin Yapı Kayıt Belgesine istinaden hak sahibine verilmesine ilişkin öneri.
5-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Köyü kain 606 nolu 35.000 m2’lik parselden 233.74 m2’sinin Yapı Kayıt Belgesine istinaden hak sahibine verilmesine ilişkin öneri. 
GÜNDEM-8:     Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Körük Köyünde kain 204 ada 5 nolu 328.00 m2’lik parselden 60 m2’sinin satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-9:     İlimiz, Merkez, Aydınlıkevler Mahallesinde kain 2926 ada 10 ve 11 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-10:  İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 202 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesinde kain 1623 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-12:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1527 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-13:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 291/18, 2982 ve 2983 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-14:  İlimiz, Merkez, Alkami Köyünde kain 159 ve 160 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-15:  İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 16471 nolu parsel ile Bahçelievler Mahallesinde kain 974 ada 5 ve 6 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-16:  İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyünde kain 1759 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-17:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408 ve 1409 nolu parseller, İluh Köyünde kain 659 ada 1 ve 12 nolu parseller ile Giresiran Köyünde kain 101 ada 17 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-18:  İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 2114 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-19:  İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 822 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-20:  İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 325 ada 3 nolu parsel için alınan 11/09/2020 tarih ve 9-396 ve 9-399 sayılı Meclis Kararlarında farklı hükümler bulunması sebebiyle, söz konusu taşınmazın İmar Plan Hükümleri ile ilgili nihai kararların alınmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 
GÜNDEM-21:  İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 14869 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-22:  İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 1015 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-23:  İlimiz, Merkez, Ziya Gökalp Mahallesinde kain 420 ada 10 nolu parsel işçin alınan 11/09/2020 tarih ve 9-395 sayılı Meclis Kararına yapılan itirazın değerlendirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-24:  Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 10-409 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 10962 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik
yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-25:  Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 10-410 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 386, 396 ve 513 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-26:  Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 10-411 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1889 ada 65 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-27:  Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 10-412 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 2960 nolu parsel ile 1830 ada 1 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi
GÜNDEM-28:  Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 10-413 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 10541 nolu parsel ile Ciğerlo Köyünde kain 307 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-29:  Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 10-414 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1889 ada 68 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-30:  Belediye Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 10-415 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 386 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-31:  Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih ve 10-416 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 978 ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-32:  Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih ve 10-434 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 483, 484, 485, 486 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 14499 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-33:  Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih ve 10-435 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Alkami Köyünde kain 126 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-34:  Belediyemiz Başkanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesine ilişkin önerinin görüşülmesi. 

                                                          

  • Bu içerik 2747 defa okundu