5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 04/04/2022 tarihinde Saat 16:00’da Belediye Toplantı Salonunda Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır. 

        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.. 

GÜNDEM-1:     Belediye Başkanlığımızın 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihlerini kapsayan yıllık faaliyet raporuna ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Batman Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında 15.000 aileye nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     Belediyemizin müteşebbisi olduğu Batman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu kararına istinaden belediyemiz hissesine tekabül eden katılım payı tutarının ödenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     Mülkiyeti Belediyemize ait Akyürek Mahallesi sakatatçılar pazarında bulunan  dükkan işletmecisine tahakkuk edilen kiraların terkin edilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:     İlimiz, Merkez, Sağlık Mahallesi 2923 ada 79 nolu 567.79 m2'lik parselin Belediye kanununun 75. Maddesinin (d) bendi uyarınca 25 yıllığına İl  Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ana Okulu yapılmak üzere tahsis edilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:     Belediye Başkanlığımız Hukuk İşleri Müdürlüğünün icra iş ve işlemlerinin yürütülmesi maksadıyla yarı zamanlı çalışmak üzere istihdam edilen avukata ödenecek net aylığın belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     Batman Belediye Başkanlığı ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitimde Kalite ve İşbirliği Platformu ve Batman Üniversitesi arasında gerçekleştirilecek olan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Görev Yapan Tüm Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerine Katkı Sunmak Liderlik ve Yönetim Becerilerine Yönelik Faaliyetler Planlamak ve Gerçekleştirmek"başlıklı  iş birliği protokolü yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     Belediyemize bağlı BEL-KENT şirketine ait olan ekmek fabrikasının 5 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

         1-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Gap mahallesi 4019 ada 33 nolu 534,34 m2 lik hisseli parselden 16,72 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.
         2- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi  kain 3613 ada 20 nolu 1.805,78 m2 lik hisseli parselden 64,86 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.
         3- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Gap mahallesi 4019 ada 27 nolu 807,44 m2 lik hisseli parselden 302,79 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.
         4- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Gap mahallesi 4019 ada 32 nolu 522,94 m2 lik hisseli parselden 16,74 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.
        5- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi  kain 3409 ada 47 nolu 100,81 m2'lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.
     6-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Bahçelievler mahallesi  1605 ada 57 nolu 797,57 m2 lik hisseli parselden 94,54 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.
        7-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Bağlar mahallesi  1748 ada 96 nolu 1400,34 m2 lik hisseli parselden 24,21 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.
        8-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh mahallesi kain 1668 ada 10 nolu 689.49 m2 lik hisseli parselden 77.39 m2'lik  hissenin satın alınması talebi.
         9- Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait Petrolkent Mahallesi kain 4671 ada 2  (eski İluh 2855) nolu  4384,22 m2 lik parselden 226  m2’lik alanın  20.06.1989 tarih 1028 yevmiye no ile 2981 Sayılı yasadan yararlanmış olan hak sahibine verilmesi talebi.  

GÜNDEM-10: İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi 4001 ada 18 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-11: İlimiz, Merkez, İrmi Köyü 4846 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12: İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi 4629 ada 16 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-13: İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1243 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14: İlimiz, Merkez, Seyitler Mahallesi 5294 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15: İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Mahallesi 4111/10, 4112/1, 4113/1, 4115/1, 4116/1, 4118/1 ada/parsel nolu taşınmazların ekteki imar plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16: İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1282 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17: İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi 3398 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18: İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1170 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19: İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi 4623 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20: İlimiz, Merkez, Gırbereşik Köyü  Park alanı (Fuar) içerisinden kalan alanın ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-21: İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1292 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-22: İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 2843 ada 1 nolu parsel ile 2842 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-23: Batman İli, Merkez İlçesinin Batı ve Güneyinde yaklaşık 1150 hektarlık alanda ve Batman Merkezinin kuzeyinde yaklaşık 380 hektarlık alana ilişkin 06.01.2022 tarih ve 1-27 sayılı Meclis Kararına yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

 

  • Bu içerik 1422 defa okundu