5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 07/03/2022 tarihinde Saat 16:00’da Belediye Toplantı Salonunda Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır.

        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:     Belediyemizin üyesi bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğinden ayrılmaya ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Belediyemizin müteşebbisi olduğu Batman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu kararına istinaden belediyemiz hissesine tekabül eden katılım payı tutarının ödenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     Belediyemiz sınırları içerisinde hizmet vermekte olan şehir içi minibüslerinin yolcu taşıma ücret tarifesinin güncellenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     İlimiz, Merkez, Site Mahallesi, site içi yolunun ve Bahçelievler Mahallesi, Stat Caddesi isimlerinin değiştirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-5:     Belediye Başkanlığımız Kadro İptal-İhdas Cetvellerine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-6:     Belediye Başkanlığımız ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesi Projesi” başlıklı iş birliği protokolü yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     Belediye Başkanlığımız ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Batman İlindeki Öğrencilerin Akademik Başarılarını Arttırmak Amacıyla Yapılacak Kazanım Değerlendirme Sınavları Projesi” başlıklı iş birliği protokolü yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     Belediye Başkanlığımız Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Abone Grupları Tarife Cetvelinde bulunan bütün tarifelere indirim yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde kain 5075 ada 11 nolu 1121,71 m2’lik hisseli parselden 8,49 m2’lik hissenin satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesinde kain 4672 ada 21 (eski İluh 610 Nolu) nolu  parselde bulunan belediye hissesinden  100 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satışının yapılması.

2- Mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Petrolkent Mahallesinde kain 4672 ada 22 (eski İluh 606 Nolu) nolu  parselde bulunan belediye hissesinden  25 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satışının yapılması.

GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1282 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi 3398 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1170 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi 4623 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  İlimiz, Merkez, Gırbereşik Köyü  Park alanı (Fuar) içerisinden kalan alanın ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü 1292 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 2843 ada 1 nolu parsel ile 2842 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  Batman İli, Merkez İlçesinin Batı ve Güneyinde yaklaşık 1150 hektarlık alanda ve Batman Merkezinin kuzeyinde yaklaşık 380 hektarlık alana ilişkin 06.01.2022 tarih ve 1-27 sayılı Meclis Kararına yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin 08.02.2022 tarih ve 2-44 sayılı Meclis Kararıyla Komisyona havle edilen; İlimiz, Merkez, Tilmis Köyü 135 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 08.02.2022 tarih ve 2-45 sayılı Meclis Kararıyla Komisyona havle edilen; İlimiz, Merkez, Girbareşik Köyü 1617 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-21:  Belediye Meclisinin 08.02.2022 tarih ve 2-46 sayılı Meclis Kararıyla Komisyona havle edilen; İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesi 4839 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-22:  Belediye Meclisinin 08.02.2022 tarih ve 2-47 sayılı Meclis Kararıyla Komisyona havle edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 1111 ada 25 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-23:  Belediye Meclisinin 09.02.2022 tarih ve 2-52 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Merkez, Çamlıtepe Mahallesi kain 4830 ada 2 nolu parsel ile 4831 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-24:  Belediye Meclisinin 10.02.2022 tarih ve 2-56 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyü kain 1759 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-25:  Belediye Meclisinin 11.02.2022 tarih ve 2-58 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Belde Mahallesi 5154 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-26:  Belediye Meclisinin 11.02.2022 tarih ve 2-59 sayılı Meclis Kararıyla Komisyona havle edilen; İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesi 19 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-27:  Belediye Meclisinin 11.02.2022 tarih ve 2-60 sayılı Meclis Kararıyla Komisyona havle edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi 3592 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-28:  Belediye Meclisinin 11.02.2022 tarih ve 2-61 sayılı Meclis Kararıyla Komisyona havle edilen; İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi 4001 ada 18 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-29:  Belediye Meclisinin 11.02.2022 tarih ve 2-62 sayılı Meclis Kararıyla Komisyona havle edilen; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi 5068 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

 

 

 

 

 

  • Bu içerik 1374 defa okundu