5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 06/12/2021 tarihinde Saat 16:00’da Belediye Başkanı Makam Odasında Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır. 

        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:     Belediye Başkanlığımız ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-2:     Belediye Başkanlığımız tarafından Hayvan Bakım Evi inşa edilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     Belediye Başkanlığımızda 2022 Mali Yılı Geçici İşçi Vizesinin görüşülmesine ilişkin öneri.

GÜNDEM-4:     Belediye Başkanlığımız, Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1955 Batman Belediye Spor Kulübüne nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 

GÜNDEM-5:     İlimiz merkezinin uygun görülen yerlerinde Ticari Taksi durak yerlerinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi. 

GÜNDEM-6:     Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Mahallesi kain 1711 ada 1 nolu 3021.52 m2’lik parselden belediye hissesi olan 373.67 m2’lik kısmının 06.01.2019 tarih ve 4775164 başvuru nolu Yapı Kayıt Belgesine istinaden satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesi kain 4828 ada 8 nolu 2631.47 m2’lik hisseli parselden 108.55 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

2-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 3878 ada 5 nolu 647.49 m2’lik hisseli parselden 62.95 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

3-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Şafak Mahallesi kain 3324 ada 15 nolu 2376.18 m2’lik hisseli parselden 1892.36 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

4-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Belde Mahallesi kain 5205 ada 13 nolu 846.01 m2’lik hisseli parselden 68.35 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

GÜNDEM-8:     İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 1545/3, 2997/1, 2298/1, 2999/1, 3000/1, 3001/1 ve 2, 3002/1, ve 2, 3003/1,2,3 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanda 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planının ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi kain 3308 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.    

GÜNDEM-10:  İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi kain 4001 ada 18 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü kain 1164 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  İlimiz, Merkez, Kardelen Mahallesi kain 1201 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-13:  İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü kain 1218 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  İlimiz, Merkez, Girbereşik Köyü kain 1759 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  Belediye Meclisinin 01.11.2021 tarih ve 11-511 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait gayrimenkullerin kira artışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-521 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gırbereşik Köyünde kain 1610 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-522 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi kain 5143 ada 6 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1661 ada 9 nolu parsel ve 1668 ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-523 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi kain 4595 ada 2 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1690 ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-524 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 1064 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-525 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 1776 ada 4 nolu parsel ile Tilmis Köyünde kain 170 ada 1 nolu parsel ile Huzur Mahallesinde kain 3537 ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-21:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-526 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesinde kain 3707 ada 2 nolu parsel ile Tilmis Köyü kain 159 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-22:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-527 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde kain 5062 ada 3 ve 4 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 572 ada 21 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-23:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-528 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde kain 5062 ada 1 ve 2 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 572 ada 21 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-24:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-529 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gap Mahallesinde kain 4046 ada 9 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 264 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-25:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-530 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 4990 ada 32 nolu parsel ile Huzur Mahallesinde kain 3525 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-26:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-531 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1605 ada 13 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1668 ada 10 nolu parsel ile Seyitler Mahallesi kain 5320 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-27:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-532 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 3613 ada 18 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 264 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-28:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-533 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi kain 3756 ada 2 ve 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneriekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-29:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-534 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi kain 5097 ada 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 1666 ada 4 nolu parsel ve 1668 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-30:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-535 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde kain 5098 ada 5 ve 6 nolu parseller ile Körük Köyünde kain 264 ada 1 parsel ve İluh Köyünde kain 1659 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-31:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-536 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi kain 3713 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-32:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-537 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesinde kain 4261 ada 1 ve 2 nolu parseller ile İluh Köyü kain 1651 ada 4 ve 7 nolu parseller ile 1659 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-33:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-538 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 4935 ada 3 ve 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-34:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-539 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 4963 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-35:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-540 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde kain 5108 ada 3 nolu parsel ile İrmi Köyünde kain 4919 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-36:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-541 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1889 ada 29 ve 31 nolu parsel ile Tilmis Köyünde kain 159 ada 3 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 325 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-37:  Belediye Meclisinin 02.11.2021 tarih ve 11-542 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmis Köyünde kain 167 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-38:  Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 11-550 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Akyürek Mahallesi kain 895 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-39:  Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 11-554 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gırbereşik Köyü kain 2861 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-40:  Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih ve 11-558 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Belediye Meclisinin 07.10.2021 tarih ve 10-485 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Batman İli, Merkez İlçesinin Batı ve Güneyinde yaklaşık 1150 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave Revizyon İmar Planı ile Batman Merkezinin kuzeyinde yaklaşık 380 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave Revizyon İmar Planına ilişkin 09.07.2021 tarih ve 7-355 sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin öneri ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-41:  Belediye Meclisinin 05.11.2021 tarih ve 11-570 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesi kain 4827 ada 2 ve 3 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 1651 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-42:  Belediye Meclisinin 05.11.2021 tarih ve 11-570 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Sağlık Mahallesi kain 2923 ada 79 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-43:  Belediye Meclisinin 05.11.2021 tarih ve 11-566 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Tablabaşı Semt Pazarının (On Nisan Semt Pazarı) Sakatatçılar Semt Pazarı olarak tahsis edilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

  • Bu içerik 1809 defa okundu