5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 01/11/2021 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Başkanı Makam Odasında Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır. 

        Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.

GÜNDEM-1:     Belediyemiz Başkanlığı 2022 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesine ilişkin öneri.

GÜNDEM-2:     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait gayrimenkullerin 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere kira artışlarının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-3:     Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi, 4537 ada 2 nolu 8.557,40 m2’lik parselin üzerindeki yapının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (c) bendi uyarınca satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-4:     İlimizde hizmete açılacak olan Petrol Cıty Avm’nin bulunduğu yerde kurulacak olan 10 araçlık Ticari Taksi Durak yerine Tahsis Belgesi yenileme ücretinin yeniden belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi. 

GÜNDEM-5:     Batman Belediyesi T Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 27. maddesinin (n) bendi devamına ek ibare eklenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi. 

GÜNDEM-6:     Batman Belediyesi T Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin Yasaklar İle Ceza Hükümleri 27. maddesinin (z) bendinin değiştirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-7:     Belediyemiz Başkanlığı ile Batman Üniversitesi arasında iş birliği protokolü yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-8:     Belediyemiz Başkanlığı ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Okullarda Okul Aile Birliklerince Temizlik Personeli Çalıştırma Projesi” isimli iş birliği protokolü yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-9:     Belediyemiz Başkanlığı ile Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Okullara Alınacak Kırtasiye Ve Materyal Alımı” isimli iş birliği protokolü yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-10:  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Şirinevler Mahallesi kain 398 ada 86 nolu 695.59 m2’lik hisseli parselden 68.69 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

2-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi kain 3510 ada 5 nolu 710.09 m2’lik hisseli parselden 246.03 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

3-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi kain 3299 ada 1 nolu 96.49 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.

4-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, İluh Mahallesi kain 1664 ada 1 nolu 3780.97 m2’lik hisseli parselden 50.13 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

5-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi kain 4009 ada 9 nolu 16.28 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.

6-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi kain 4629 ada 17 nolu 74.63 m2’lik ihdaslık parselin satın alınması talebi.

7-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi kain 3614 ada 2 nolu 107.90 m2’lik hisseli parselden 87.92 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

8-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi kain 3614 ada 3 nolu 250.75 m2’lik hisseli parselden 77.92 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

9-    Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 280 ada 27 nolu 444 m2’lik hisseli parselden 144 m2’lik hissenin satın alınması talebi.

GÜNDEM-11:  İlimiz, Merkez, Gırbeşik Köyü kain 1610 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-12:  İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi kain 5143 ada 6 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1661 ada 9 nolu parsel ve 1668 ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.    

GÜNDEM-13:  İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesi kain 4595 ada 2 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1690 ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-14:  İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 1064 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-15:  İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 1776 ada 4 nolu parsel ile Tilmis Köyünde kain 170 ada 1 nolu parsel ile Huzur Mahallesinde kain 3537 ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-16:  İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesinde kain 3707 ada 2 nolu parsel ile Tilmis Köyü kain 159 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-17:  İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde kain 5062 ada 3 ve 4 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 572 ada 21 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-18:  İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde kain 5062 ada 1 ve 2 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 572 ada 21 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-19:  İlimiz, Merkez, Gap Mahallesinde kain 4046 ada 9 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 264 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-20:  İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 4990 ada 32 nolu parsel ile Huzur Mahallesinde kain 3525 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-21:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1605 ada 13 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1668 ada 10 nolu parsel ile Seyitler Mahallesi kain 5320 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-22:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 3613 ada 18 nolu parsel ile Körük Köyünde kain 264 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-23:  İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi kain 3756 ada 2 ve 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-24:  İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi kain 5097 ada 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 1666 ada 4 nolu parsel ve 1668 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 

GÜNDEM-25:  İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde kain 5098 ada 5 ve 6 nolu parseller ile Körük Köyünde kain 264 ada 1 parsel ve İluh Köyünde kain 1659 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-26:  İlimiz, Merkez, Gültepe Mahallesi kain 3713 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-27:  İlimiz, Merkez, Çamlıtepe Mahallesinde kain 4261 ada 1 ve 2 nolu parseller ile İluh Köyü kain 1651 ada 4 ve 7 nolu parseller ile 1659 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-28:  İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 4935 ada 3 ve 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-29:  İlimiz, Merkez, İrmi Köyünde kain 4963 ada 7 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-30:  İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesinde kain 5108 ada 3 nolu parsel ile İrmi Köyünde kain 4919 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-31:  İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1889 ada 29 ve 31 nolu parsel ile Tilmis Köyünde kain 159 ada 3 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 325 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-32:  İlimiz, Merkez, Tilmis Köyünde kain 167 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-33:  Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 10-464 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Usul Ve Esasların belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-34:  Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 10-465 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Usul Ve Esasların belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-35:  Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 10-466 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz Başkanlığı Spor İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Usul Ve Esasların belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-36:  Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 10-467 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz Başkanlığı Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Usul Ve Esasların belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-37:  Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 10-468 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Usul Ve Esasların belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-38:  Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 10-470 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz Başkanlığı Etüt Proje Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Usul Ve Esasların belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-39:  Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarih ve 10-471 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz Başkanlığı İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Usul Ve Esasların belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-40:  Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 10-475 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Akyürek Mahallesi kain 895 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-41:  Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 10-476 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gap Mahallesi kain 4031 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-42:  Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 10-477 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gırbereşik Köyü kain 1759 Ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-43:  Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 10-478 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi kain 3505 Ada 3 ve 4 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-44:  Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 10-479 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Gırbereşik Köyü kain 2861 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-45:  Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 10-480 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Kardelen Mahallesi kain 1193 Ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-46:  Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 10-481 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Kardelen Mahallesi kain 1195 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-47:  Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 10-482 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi kain 1111 Ada 12 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-48:  Belediye Meclisinin 07.10.2021 tarih ve 10-485 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Batman İli, Merkez İlçesinin Batı ve Güneyinde yaklaşık 1150 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave Revizyon İmar Planı ile Batman Merkezinin kuzeyinde yaklaşık 380 hektarlık alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave Revizyon İmar Planına ilişkin 09.07.2021 tarih ve 7-355 sayılı Belediye Meclis kararına yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-49:  Belediye Meclisinin 07.10.2021 tarih ve 10-486 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmis Köyünde kain 2643 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

 

GÜNDEM-50:  Belediye Meclisinin 07.10.2021 tarih ve 10-490 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Pazaryeri Mahallesi kain 3233 ada 14 nolu parsel ile Huzur Mahallesi 3474 ada 20 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-51:  Belediye Meclisinin 07.10.2021 tarih ve 10-491 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 3929 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-52:  Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 10-494 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi kain 1605 ada 26 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1668 ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-53:  Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 10-498 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi kain 3604 ada 2 nolu parsel ile Huzur Mahallesi kain 3474 ada 20 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-54:  Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 10-499 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi kain 3603 ada 2 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1661 ada 9 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-55:  Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 10-501 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi kain 668 ada 11, 12 ve 13 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 1661 ada 9 nolu parsel, 1691 ada 3 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 325 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-56:  Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 10-502 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Tablabaşı Semt Pazarının (On Nisan Semt Pazarı) Sakatatçılar Semt Pazarı olarak tahsis edilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-57:  Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 10-503 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Kısmet Mahallesi kain 852 Ada 280 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-58:  Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 10-505 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Belde Mahallesi kain 5146 Ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

GÜNDEM-59:  Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 10-506 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde (Belde Mahallesi) kain 2141, 2584, 2585 ve 291 ada 6, 7, 11 ve 12 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

  • Bu içerik 2099 defa okundu