AĞUSTOS 2021 MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20, 21, 31, 45 ve 46. Maddeleri uyarınca Meclise sunulan ve sunulacak konuları görüşmek üzere, 02/08/2021 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Başkanı Makam Odasında Memur Encümen Üyeler ile olağan Meclis toplantısı yapacaktır. 
Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim.
GÜNDEM-1: İlimiz, Merkez, Yeni Adliye Sarayı ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu yerde kurulacak olan Ticari Taksi Durak yerinde 15 araçlık durak yeri tahsis belgesi yenileme ücretine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-2: Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarih ve 7-320 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz Başkanlığı Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Kreş Biriminin aylık kayıt ücretinin değiştirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-3: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-326 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Belediyemiz Başkanlığı İşletme Ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı hizmet verecek olan Fuar Alanı hizmet bedeli fiyat tarifesinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-4: Belediyemiz Başkanlığı Kadro İptal-İhdas Cetveline ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-5: Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan tüm taziye evlerinin bakım, onarım, tadilat, demirbaş vb. giderlerinin Belediyemiz Başkanlığınca karşılanmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-6: Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesi kain 1889 ada 84 nolu 570.56 m2’lik hissenin satın alınması talebine ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-7: Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıdaki arsaların satışının yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

1-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Karşıyaka Mahallesi kain 696 ada 2 nolu 7467.60 m2’lik parselin belediye hissesinden 213.90 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.
2-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Karşıyaka Mahallesi kain 696 ada 2 nolu 7467.60 m2’lik parselin belediye hissesinden 168 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.
3-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Karşıyaka Mahallesi kain 696 ada 2 nolu 7467.60 m2’lik parselin belediye hissesinden 119 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.
4-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Karşıyaka Mahallesi kain 696 ada 2 nolu 7467.60 m2’lik parselin belediye hissesinden 150 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.
5-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Karşıyaka Mahallesi kain 696 ada 2 nolu 7467.60 m2’lik parselin belediye hissesinden 150 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.
6-Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğine ait İlimiz, Merkez, Karşıyaka Mahallesi kain 696 ada 2 nolu 7467.60 m2’lik parselin belediye hissesinden 325 m2’lik kısmın Yapı Kayıt Belgesine istinaden satın alınması talebi.

GÜNDEM-8: 557 ada 8 ve 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-9: İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 137 ada 9 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1661 ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-10: İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyünde kain 1172 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-11: İlimiz, Merkez, Aydınlıkevler Mahallesinde kain 2928 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-12: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 1467, 1468, 1469, 1470 ve 1471 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 1691 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-13: İlimiz, Merkez, Pınarbaşı Mahallesinde kain 876 ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-14: İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 3591 ada 3, 4 ve 5 parseller ile İluh Köyünde kain 1634 ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-15: İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyünde kain 1181 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-16: İlimiz, Merkez, Kültür Mahallesinde kain 4573 ada 2 ve 3 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 1661 ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-17: İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 668 ada 11, 12 ve 13 nolu parseller ile İluh Köyünde kain 1661 ada 9 nolu parsel ve 1691 ada 3 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 325 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-18: İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 3769 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-19: İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 2205, 2206, 2313, 2314 ve 2351 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-20: İlimiz, Merkez, Şirinevler Mahallesi kain 398 ada 82 nolu parsel ile İluh Köyünde 1634 ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-21: İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesi kain 3304 ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi. 
GÜNDEM-22: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-327 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 214 ada 89 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1634 ada 4 nolu parsel ve Huzur Mahallesi kain 3474 ada 20 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-23: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-328 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 465 nolu parsel ile Huzur Mahallesi kain 3474 ada 20 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-24: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-329 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bağlar Mahallesinde kain 3303 ada 15 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-25: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-330 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 171 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-26: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-331 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 214 ada 97 nolu parsel ile Çamlıca Mahallesi 2584 ada 14 ve 15 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-27: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-332 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 818 nolu parsel ile Huzur Mahallesi 3474 ada 20 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-28: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-333 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyünde kain 819 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 325 ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-29: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-334 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Bahçelievler Mahallesinde kain 1111 ada 4, 5, 7, 8, 33 ve 34 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1659 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-30: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-335 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük kain 332 ada 4 nolu parsel ile İrmi Köyünde kain 141 ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-31: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-336 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, İluh Köyünde kain 4 ada 3 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1690 ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-32: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-337 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyünde kain 3046 ada 2 nolu parselin batısında bulunan 7 metrelik yol alanı ile Ciğerlo Köyünde kain 1178 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-33: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-338 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi kain 3494 ada 1 nolu parsel ile Ciğerlo Köyünde kain 1178 ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-34: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-339 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Huzur Mahallesi kain 3526 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-35: Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih ve 7-340 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü kain 1452 ada 1 ve 12 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-36: Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih ve 7-346 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Körük Köyü kain 181 ada 6 ve 7 nolu parseller ile 1026, 1407 nolu parseller ve İluh Köyünde kain 1659 ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-37: Belediye Meclisinin 09.07.2021 tarih ve 7-352 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü kain 464 nolu parsel ile İluh Köyünde kain 1634 ada 4 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.
GÜNDEM-38: Belediye Meclisinin 09.07.2021 tarih ve 7-356 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkezde 2009 yılında onaylanan Batman, Merkez İlçesi İlave ve Revizyon İmar Plan notlarında ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi.

  • Bu içerik 2010 defa okundu