Hazo (Kozluk) Kalesi

Kozluk ilçesinin kuzeyinde bulunan kale, deniz seviyesinden 905 metre yükseklikte yöreye hâkim bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Kalenin kesin olarak hangi tarihte yapıldığı hakkında bir bilgi ve belge yoktur. Günümüzde kalenin büyük bir bölümü yıkılmış; küçük bir kısmı ise sağlam kalmıştır. Kalıntılardan hareketle Hazo Kalesi’nin iç kaleden ibaret olduğu söylenebilir. Kalenin güneybatısında silindirik bir burç ve burcun batısında sur duvarları uzanmaktadır. Bu burç ve sur duvarlarında düzgün kesme ve kırma taş malzeme kullanılmıştır. Doğusunda ise dikdörtgen ikinci bir burç bulunmakta olup metruk bir durumdadır. Kalenin kuzeydoğu tarafında ana kayanın yontulmasıyla inşa edilen bir sarnıç bulunmaktadır. Ayrıca biri kalenin kuzeybatısında, diğer üçü doğusunda olmak üzere toplam 4 kaya mezarı bulunmaktadır.


  • Bu içerik 5066 defa okundu