BEŞİRİ

 

 Beşiri ilçesi sınırları içerisinde eski uygarlıklara ait yerleşim yerlerinin bulunduğu bilinmektedir. Son zamanlarda yapılan kazılarda neolitik döneme ait bulgulara rastlandığı belirtilmektedir. Kazı çalışmaları devam eden Höyükler bulunmaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Doç.Dr. Aslı Erim Özdoğan ve Savaş Sarualtun(23) tarafından sempozyuma sunulan “Ilusu Baraj Alanı Garzan Vadisi Kültür Envanteri” adlı bildiride yörenin kültür envanteri verilmiştir. İlçesinin tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bu yıllarda Hurri kavimlerinin yerleştiği bu yöre daha sonra M.Ö 1200 yıllarında Asur egemenliğinin altına girmiştir. Yaklaşık 1400 yıllık bir zaman içinde, sırasıyla Med, Pers, Makedonya, Part, Roma ve Bizans İmparatorlukları sınırları içinde kaldıktan sonra M.S 1243 yılında Moğolların eline geçen yöre, 1514 yılında Yavuz Sultan Selim' in Çaldıran zaferi sonrasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisine dâhil olmuştur.

Cumhuriyet döneminde Kobin adıyla, Siirt İlinin Garzan İlçesine bağlı küçük bir köy iken, 1926 yılında sel felaketi sonucu haritadan silinen Diyarbakır İline bağlı Elmedine kazası merkezinin buraya taşınması ile Kobin yerleşkesi Beşiri adını alarak Siirt İline bağlı İlçe durumuna gelmiştir. Beşiri, 1929 tarihinde Belediye teşkilatına kavuşmuştur.    Daha sonra 16.05.1990 tarihinde Batman'ın il statüsüne kavuşması ile Batman İline bağlı İlçe durumuna gelmiştir. İlçe Kuzey-Güney istikametinde dar ve uzun bir şerit halindeki Batman İlinin orta kısmında İl merkezinin doğusunda yer almaktadır. Doğuda Kurtalan, Güneyde Hasankeyf ve Gercüş, Kuzeyde Kozluk İlçesi ve batıda Batman İl merkezi ile çevrilidir. İlçenin alanı 893 km2' dir. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 680 metre olup, İl merkezine 16 km uzaklıktadır. İlçe düz bir arazide kurulmuş olup Batman İli ile arasında kıra dağı yer almaktadır. İklimi kışları yağışlı, sert ve soğuk, İlkbahar mevsimi kısa süreli, yazları ise kurak çok sıcak geçmektedir. Tek akarsuyu olan Garzan çayı İlçenin kuzey ve güney istikametinde geçtikten sonra Dicle nehri ile birleşir.