Temizlik İşleri Müdürlüğü

Belediye sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevre oluşturabilmesi için, yasal mevzuat çerçevesinde yönetimce belirlenmiş gelen politika ve prensiplere uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyet ve projeleri planlamak, organize etmek ve yürütmekten, bu amaçla öneriler hazırlamak, araştırmalar yapmaktan sorumlu birimdir. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 45 mahallede evsel atıkların toplanması işlemi sürdürülmektedir.