Sağlık İşleri Müdürlüğü

Batman Belediye Başkanlığının amaçları prensip ve politikalarıyla bağlı bulunan mevzuat çerçevesinde, halkın sağlığı için gerekli olan mahalli müşterek nitelikteki faaliyetleri ve hizmetleri planlamak ve yapmaktan, poliklinik laboratuvar, ambulans hizmetleri vermekten, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmaktan,halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik eğitim çalışmaları yapmaktan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmekten sorumludur.