a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Hizmet Alımı Personelinin Sınav Komisyonu Kararı

İLAN

Batman Belediye Başkanlığı Hizmet Alımı Personelinin Sınav Komisyonu Kararı.

 

            01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına ve Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 39.maddesi uyarınca, (Mahkemesince işe iadesine karar verilen 6 şahıs) Belediyemiz Başkanlığı Sınav Komisyon Üyeleri tarafından 27/09/2018 tarihleri arasında yapılan Sözlü ve Uygulamalı sınavlar sonucunda; BAŞARILI ve BAŞARISIZ olan hizmet alımı personel listesi aşağıda ilan edilmiştir.

Sınav komisyonu kararına itirazlar ise 30/09/2019 tarih, saat 14:00’ye kadar yazılı olarak Batman Valiliğinde Kurulan Sınav İtiraz komisyonuna yapabileceklerdir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.27.09.2019

 

 

NOT: 1-Adayların arşiv araştırma ve güvenlik soruşturması henüz sonuçlanmamıştır. Arşiv araştırması sonucunda atanmasına engel hali olanların atama işlemleri işe başlamış dahi olsalar iptal edilecektir.

 2-Sonradan işe başlamasına mani bir durumu ortaya çıkanların geçiş işlemi yapılmayacaktır.