Fen İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz sınırları içinde sorumluluğumuzda bulunan sokak, cadde ve kaldırımların üst yapısı ile ilgili projeler hazırlayan birimdir. Ayrıca Belediyemiz ve kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal ve hizmet amaçlı yapılar oluşturulması, hazırlanan projelerin ihale edilmesi, yaptırılan  i ş lerin kontrollük h i zmetlerinin yapılması f aaliyetlerini gerçekleştirir. Bununla birlikte; alt yapı çalışmaları, (sanat yapıları dahil) stabilize çalışmaları,

 

yolların asfaltlanması, beton yol, parke yol, beton ve parke kaldırımları yapılması, bozulan bölümlerin bakım ve onarımı ile imar düzenlenmesi yapılmış fakat fiziki olarak trafiğe açılmamış olan yolların imarına uygun hale getirilmesini sağlamak da bu birim sorumluluğundadır.