a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
İLAVE VE REVİZYON İMAR PLANI

İlimiz merkez yaklaşık 1050 hektarlık alanda 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Mardin-Siirt-Batman-Şırnak-Hakkâri Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ‘Kentsel Yerleşik Alan ve Kentsel Gelişme Alanı’ olarak belirlenen bölgede; kentsel sorunların çözülmesi bağlamında projeksiyon nüfusa yetecek arsa stokunun üretilmesi, yeni ulaşım bağlantılarının oluşturulması, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, arsa, konut ve kira fiyatlarının düşmesi, sosyal donatı alanlarının artırılması, otopark sorunlarının çözülmesi, alt ve üst yapı sorunlarının giderilmesi, imar plan bütünlüğünün sağlanması, yaşam kalitesinin arttırılması ve kamu yararı amacıyla 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı hazırlanmıştır. Bayındır, Çamlıtepe, Korik, Petrol ve Tilmerç mahallelerinin bir kısmını içine alan yaklaşık 1050 hektarlık alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı 04.12.2019 tarihli 13-547 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanmış olup; Belediye resmi internet sayfası (web) ve Belediye ilan panosunda 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

http://www.batman.bel.tr/Files/Dosyalar/mar_Plan_Tasla.pdf