Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Belediye birimlerine lojistik destek sağlayan b i r imdir. Belediyemiz h i zmet ve çalışmalarının yürütülebilmesi için

 

bütçe ödenekleri çerçevesinde azami tasarruf ve standardizasyon dikkate alınarak birimler tarafından ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman, teknoloji, hizmet, demirbaş alımı, kiralama, bakım ve onarıma ilişkin hizmet alım ve sözleşmelerin 4734 sayılı Kamu İhale  Kanununun  ilgili m a d d e l e r i g e r e ğ i n c e  t e m i n i n i n s a ğ l a n m a s ı n a i l i ş k i n i ş l e m l e r i gerçekleştirmektedir.