Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

a- İlin Su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemi almak.

b- İlin Kanal arızalarına müdahale etmek.

c- Kanalizasyon bacalarını sürekli temizlemek ve kontrol etmek

d- Belirlenen güzergahlara yeni kanal hatları döşemek

e- Kaçak kanal bağlantılarını takip etmek ve engellemek.

f- Suyu dezenfekte etmek, yıl boyunca sürekli analizleri ve testleri yapmak.

İlin en uç noktasındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak.

g- İldeki evsel atık suları atık su arıtma tesisine alarak biyolojik olarak arıtmak, günlük analizleri yapmak ve işletmenin standartlara uygun işletilmesini sağlamak.