Veteriner İşleri Müdürlüğü

Et ve et mamullerinin muayenesini yapmak İl sınırları içerisine giren et ve sakatatların kontrol ve damgalama işlerini yapmak İlgili diğer kurum ve kuruluşlar ile et denetimi konusunda eşgüdümlü çalışmak

 

Hayvansal ürünlerin üretiminden tüketimine kadar halk sağlığına zarar verecek uygulamalara karşı önlemler almak, gerektiğinde laboratuvar ortamında inceleme yapmak veya yaptırmak Kentlinin et ihtiyacı için Belediye mezbahanesine getirilen hayvanların kesimini yapmak Kesim öncesi ve sonrası muayene ve kontrollerini yapmak, etlerin gıda olarak tüketilebilmesi için gerekli duruma getirmek,sağlıksız olanları bertaraf etmek, Mezbahada kesilen hayvanların adet, kilo, cinslerini ve görülen hastalıkları aylık olarak Tarım İl Müdürlüğüne bildirme, Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli  tıbbî  bakımlarının  yapılması