a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Ocak Ayı

 

T.C.

 BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI    : 23280014-301-03/                                                                                       11/01/2018

KONU  : Meclis Toplantı Gündemi                       

 

Belediye Meclisi 24 Kasım 2016 tarih ve 29898 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6758 Sayılı Kanunun 34. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri uyarınca gündemindeki ve gündemine alınacak konuları görüşmek üzere; 11/01/2018 tarihinde Saat 14:00’te Belediye Başkanı Makamında toplanacaktır.

            Anılan gün ve saatte teşrifinizi rica ederim. 

 

            GÜNDEM:

            Açılış ve yoklama;

GÜNDEM 1- Belediyemiz Başkanlığında, Belediye Meclis üyesi olarak görev yapan Abdulbaki POLAT’ın yurt dışına görevli olarak gitmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 2- Belediyemiz Başkanlığı çeşitli birimlerinde 2017 mali yılında sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerin, 2018 mali yılında çalıştırılmalarında gereksinim duyulması nedeniyle sözleşmelerinin yenilenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 3- Belediyemiz Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün personel ihtiyacı nedeniyle, 5393 sayılı yasanın 49. Maddesine göre 2018 Mali Yılında çalıştırılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 4- Belediyemiz Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih ve 17296 Sayılı teklif yazıları; Kadro İptal İhdas Cetvellerine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 5- Belediyemiz Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 08.01.2018 tarih ve 458 sayılı teklif yazıları; Kadro İptal İhdas Cetvellerine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 6- Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğünde çalışan memur personellerin maktu fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 7- Belediye Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonunun oluşturulmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 8- Belediye Başkanlığımız tarafından Batman Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ayni ve nakdi yardım yapılmasını içeren protokol gereği nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 9- Belediye Başkanlığımız tarafından 1955 Batman Spor Kulübü Derneği arasında 11.09.2017 tarih ve 9-199 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereğince nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 10- Belediye Başkanlığımız tarafından Batman Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği arasında 12.09.2017 tarih ve 9-203 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereği nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 11- Belediye Başkanlığımız tarafından Batman Engelsiz Yaşam Derneği arasında 08.11.2017 tarih ve 11-254 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereği nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 12-Belediye Başkanlığımız ile Diyarbakır ÇAÇA (Çocuklar Aynı Çatının Altında) Derneği arasında işbirliği protokolüne ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 13- Belediye Başkanlığımız Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Kültür ve Sanat Merkezinin isimlendirilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 14- Belediye Başkanlığımız tarafından Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Temsilciliği arasında 20.12.2017 tarih ve 12-309 sayılı meclis kararı ile kabul edilen işbirliği protokolü gereği nakdi yardım yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 15- Mülkiyeti Belediye Tüzel kişiliğine ait 2 adet arsa satışına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 16- Gaziantep BİM Başkanlığı, 2. İdare Dava Dairesi’nin 2017/1922 Esas, 2017/5663 Kararı gereği, 06/05/2016 tarih ve 5-202 sayılı Belediye Meclis kararının Batman İdare Mahkemesince verilen “dava konusu işlemin iptali” kararının kaldırılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

              

               

    SAYFA:2

 

GÜNDEM 17- Gaziantep BİM Başkanlığı, 2. İdare Dava Dairesi’nin 2017/1923 Esas, 2017/5680 Kararı gereği, 08/01/2016 tarih ve 1-31 sayılı Belediye Meclis kararının Batman İdare Mahkemesince verilen “dava konusu işlemin iptali” kararının kaldırılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 18- Belediye Başkanlığımız bünyesinde şirket kurulmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 19- İlimiz, Merkez, Tilmis Köyü’nde kain 115 Ada 3 nolu parsel ile 1159 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 20- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 222 Ada 3 ve 29 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 21- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 251 Ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 22- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 951 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 23- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 2177 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

  GÜNDEM 24- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 7305 ve 7328 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 25- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 600, 614, 2447, 2457 ve 2833 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 26- İlimiz, Merkez, Ciğerlo Köyü’nde kain 1175 Ada 3 nolu parsel, 1178 Ada 1 parsel, 1265 Ada 1 parsel, 1266 Ada 1 parsel, 1267 Ada 1 parsel, 1268 Ada 1 parsel, 1269 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 27- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 115 Ada 2 ve 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 28- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 1014 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 29- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 347 Ada 6 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 30- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 594, 595 ve 596 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 31- İlimiz, Merkez, Körük Köyü’nde kain 508 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 32- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 464 Ada 10 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 33- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 19 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 34- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 14486 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 35- İlimiz, Merkez, İluh Köyü’nde kain 17 Ada 9 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

            GÜNDEM 36- Belediyemiz gelirlerinin ve bütçe imkanlarının yetersiz olması nedeniyle; hizmetlerin yürütülmesi için İller Bankası kefaletiyle yurtiçi bankalardan teklif almak suretiyle kredi alınması konusunda Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 37- İlimiz, Merkez İlçesi, Giresiran Köyü’nde kain 108 Ada 8 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 38- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 403 Ada 2 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

 

    SAYFA:3

 

GÜNDEM 39- İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 1587 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 40- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 194 Ada 5 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 41- İlimiz, Merkez İlçesi, Alkami Köyü’nde kain 236 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 42- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 118 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 43- İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 13920 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi     

GÜNDEM 44- İlimiz, Merkez İlçesi, İrmi Köyü’nde kain 193 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 45- İlimiz, Merkez İlçesi, Tilmerç Köyü’nde kain 1265 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 46- İlimiz, Merkez İlçesi, İluh Köyü’nde kain 223 Ada 1-2 nolu parsellerin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 47- İlimiz Merkez Tilmerç Köyü Kain 363 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

            GÜNDEM 48- İlimiz, Merkez, Körük Köyü Kain 2279 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 49- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü’nde kain 150 Ada 1 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 50- İlimiz, Merkez İlçesi, Girbereşik Köyü’nde kain 1368 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 51- İlimiz, Merkez, Tilmerç Köyü Kain 401 Ada 3 nolu parselin ekteki plan örneğinde sunulduğu gibi değişiklik yapılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 52- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün acil ihtiyacı olan araçların 2018 Mali yılı Bütçesine eklenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 53-Belediyemiz Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nce, Batman Belediyesi Personel A.Ş. için kiralanan BATSO Binası (2. Ek Hizmet Binası)  güvenliği için Özel Güvenlik Personelinin çalıştırılmasına ilişkin önerinin görüşülmesi

GÜNDEM 54- Belediyemiz Başkanlığı İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün tarife değişikliği ile ilgili önerinin görüşülmesi