a
153
0(488) 213 27 59
Çağrı Merkezi
Belediyeden Personele İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

Batman Belediyesi, personeline, Belediye Konferans Salonunda  5 günlük ‘ İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi’ veriyor.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, Belediye bünyesinde Az Tehlikeli sınıfta yer alan memur, işçi ve sözleşmeli personele 5 gün boyunca 8 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel eğitimi veriliyor.

 Pazartesi başlayan ve Belediye işyeri hekimi Dr. Mahmut ÇİFTÇİ ile İş Güvenliği Uzmanı Mazlum YAMAN tarafından verilen eğitimler yarın sona erecek.

240 kadrolu,sözleşmeli personel ve 164 memur olmak üzere toplam 404 çalışanın katıldığı eğitimlerde Çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İşyeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar gibi eğitim konularına yer verildi.

Gün içerisinde 2 seans halinde gerçekleştirilen eğitimlerde Belediye işyeri hekimi Dr. Mahmut ÇİFTÇİ tarafından, meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım başlıkları altında sağlık konularını anlattı.

Belediye İş Güvenliği Uzmanı Mazlum YAMAN ise eğitimlerde kurum çalışanlarına kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama – patlama –yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçla çalışma, elektrik tehlikeleri –riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma,  konularında teknik eğitim sunumu gerçekleştiriyor.